Gezondheid

Gezond en ‘fit for the job’ blijven is tegenwoordig van groot belang. Hogere pensioenleeftijd, vergrijzing en een niet afnemende werkdruk vragen om fitte werknemers die optimaal inzetbaar zijn. aandacht hebben voor de gezondheid van werknemers leidt tot lager ziekteverzuim, hogere betrokkenheid en meer werkplezier.

Met een goed gezondheidsbeleid worden alle factoren die bijdragen tot een goede gezondheid meegenomen. arbeidsomstandigheden, fysieke en mentale werkbelasting en leefstijl van werknemers verdienen aandacht in een (integraal) gezondheidsbeleid.